T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KARABÜK / EFLANİ - Atatürk İlkokulu

Duyurular

Ock

Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri de eğitimi, toplumun her bireyine en üst seviyede ulaştırmak; öğrencileri dünyadaki akranları ile rekabet edebilecek çağın becerileri ile donanmış, problem çözebilen, üretken, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmaların yanında, sosyal etkinliklere katılımları da önemsenmeli ve desteklenmelidir. 

Öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetleri sırasında yapılacak çalışmalar ile öğrencilerin tatil dönemlerinde de yapacağı faaliyetlerde, Bakanlığımız politikaları ve öncelikleri dikkate alınarak aşağıdaki hususlara özen gösterilmesi gerekmektedir.

Karneler öğrencilerin kendilerinden beklenen bilgi ve becerileri ne derece edindiğine dair bir değerlendirme olup, velilerin ve öğretmenlerin çabaları ile eğitim öğretim süreci içerisinde değişime açık bir özelliğe sahiptir. Karnelerin bu özelliği üzerinde durularak öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirme yapılmalı, öğrencilerin birbirleriyle kıyaslanmasına yol açabilecek nitelikteki açıklamalar ile tutum ve davranışlardan kaçınılmalı,

Öğrencilerimizin yarıyıl tatillerini sosyal ve duygusal gelişimlerini de kapsayacak şekilde bütüncül gelişimlerini destekleyerek geçirebilmeleri için ilgi ve yeteneklerine göre bilimsel, sanatsal, sportif veya kültürel faaliyetlere zaman ayırmaları sağlanmalıdır. Bu bağlamda ödev olarak adlandırılabilecek çalışmalar arasında okuma alışkanlıklarını artıracak, teknoloji bağımlılığından uzak tutacak, aileleriyle birlikte daha çok vakit geçirecek, sağlıklı yaşama kültürü edinmelerini destekleyecek nitelikte sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi teşvik edilmelidir. Bunun için okulun çevresindeki farklı kurum ve kuruluşların imkân ve şartlarından yararlanılmasına yönelik iş birlikleri yapılması,

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenci bilgilerinin 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu´nda belirtilen haller dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaması; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, hakkında gizlilik kararı bulunan öğrencilere yönelik yazışmaların ivedilikle yapılması,

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi veri girişlerinin (devam takibi, puan işlemleri vb.) zamanında ve titizlikle yapılması, özellikle 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sürecinde olmaları sebebiyle bilgilerinin eksiksiz olarak sisteme kaydedilmesi ve güncel tutulması,

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, denklik ve benzeri konuların öncelikli olarak İl/İlçe MEBBİS Yöneticileri aracılığıyla çözülmeye çalışılması, çözülemeyen sorunlar olması durumunda ise ilgili konunun il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığımıza iletilmesi,

 

 

İlgi (b) Yönetmeliğin 10’uncu Maddesinin ikinci fıkrasının “c” bendinde “Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına, diğer gezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu veya resmî tatil günlerinde düzenlenmesine özen gösterilir." hükmü yer almaktadır. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanına gerçekleştirilecek kültürel ziyaretlerde; mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında tarihi alanda oluşan ziyaretçi yoğunluğunu azaltmak ve alanın taşıma yükünü hafifletmek amacıyla görsel, sesli ve tiyatrolu etkinliğin önceden Tarihi Alan Başkanlığına bildirilmesi ve akabinde gerekli izinlerin alınması,

Öğrencilerin kayıtlı oldukları sınıf seviyelerine göre güncel Haftalık Ders Çizelgelerinde belirtilen derslerin e-okul sisteminde doğru ve eksiksiz bir şekilde yer alması, öğrencilere ait tüm derslerin (seçmeli dersler dâhil) not girişlerinin karne gününden önce mutlaka e-okul sisteminde tamamlanması,

Yatılı bölge ortaokullarında; mutfak ünitesi, sıhhi tesisat, elektrik, kalorifer ile yatakhanelerde bulunan mefruşatın gözden geçirilmesi, öğrencilerin kullandığı alanlarda dökülen sıva ve yıpranan boyalarının yapılması, ayrıca okul binası ile yatakhanelerin ilaçlanması,

Eğitim döneminin son haftasında ve karne dağıtım gününde güvenlik tedbirlerinin kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle arttırılarak herhangi bir zafiyete yol açmayacak şekilde yürütülmesi,

Okul öncesi eğitim kurumlarında kesin kayıtları yapılmış olmasına rağmen sürekli devamsız olan çocukların kayıtlarının pasif kayda alınması,

Bakanlığımızın logosunun güncellenmesi sebebiyle; yeni logolu karneler kullanılmadan önce kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına varsa basılmış eski logolu karnelerin öncelikli kullanılması,

Yukarıda yer alan açıklamaların yanı sıra eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerekli olan tüm iş ve işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılması, eğitim öğretim sürecinde önemli bir aşama olan tatil döneminin öğrenciler, veliler ve öğretmenler için bir sonraki döneme sağlıklı bir başlangıç oluşturacak şekilde geçirilmesi amacıyla Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

Ock

               Karabük Bilim ve Sanat Merkezi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği içerisinde, veli- öğrenci işbirliğini artırmak, zeka ve akıl oyunları ile birlikte öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirtebilmek amacıyla "Kaliteli Zaman, Ailenle Her Zaman Projesi" kapsamında yapılacak olan etkinliğe ilişkin proje metni aşağıda sunulmuştur. Ailelere ve öğrencilerimize duyurulur.

Ock

Okulumuzdaki karne töreni 18 Ocak Cuma günü saat 10:00´da İlçe Kaymakamı Sayın Sinan AŞCI´nın katılımıyla yapılacaktır. Sayın Sinan AŞCI okulumuz 4-B Sınıfı öğrencilerine karnelerini ve belgelerini takdim edeceklerdir.

Ock

17 ocak perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani de 1 gün okullarımız tatil edilmiştir.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Çanakkale iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Nevşehir iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Karaman iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Hakkari iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Kars iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Sivas iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Elazığ iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Adana iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Sakarya iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Batman iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ock

2018-2019 eğitim öğretim yılında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetlere katılmak üzere Kırşehir iline giden öğrenciler ve sorumlu olan görevliler resmi okul pansiyonlarında boş yer olması halinde geçici konaklama yapabilecektir. Pansiyon kapasiteleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İlgililere duyurulur.